การสื่อสารทางเลือก ความจริง และความเชื่อในตำนาน

โดย: นิษฐา อึ้งสุประเสริฐ, Certified Practising Speech Pathologist, 
     MSPA

 

เราควรเริ่มใช้การสื่อสารทางเลือกเมื่อไหร่?

เด็กควรจะโตก่อนจะได้ไม่ติดเกมส์ ถ้าใช้เร็วเกินไปเด็กก็ไม่ต้องฝึกพูดเลย ไม่ดีหรอก

คำตอบข้างต้นเป็น คำกล่าวในตำนาน มายาคติที่ปัจจุบันงานวิจัยใหม่ๆได้พิสูจน์แล้วว่าไม่จริงทั้งหมดทั้งสิ้น

เพราะอะไร? ไอแพดคือไอแพด แทบเบลทก็เป็นเกมส์ เด็กคนไหนได้ก็ติดทั้งนั้น ผู้ใหญ่ยังติดเล่นเกมส์เลย

ใช่ค่ะ แต่ถ้าผู้ใหญ่ใส่แค่โปรแกรมการสื่อสารล่ะคะ เด็กทั่วๆไปเริ่มพูดตั้งแต่ 12-24 เดือน แล้วเด็กที่พูดได้ยากไม่ว่าจะด้วยข้อวินิจฉัยใดก็ตามก็ควรได้รับสิทธิ์ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน แล้วการใช้ไอแพดเพื่อการสื่อสารเท่านั้น เป็นไปได้ค่ะ ถ้าเด็กจะเรียนรู้ที่จะใช้การพูดเป็นวิธีหลักในการสื่อสาร การทึ่เขาได้ยินคำซ้ำๆจากแอพพลิเคชันเพื่อพัฒนาการสื่อสารก็ยิ่งจะทำให้เขาเรียนรู้ที่จะพูดได้เร็วขึ้นมาให้โอกาสเด็กๆนะคะ ยิ่งสอนช้าก็ยิ่งสื่อสาร/พูดได้ช้าลง พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ก็อาจจะมีเพิ่มขึ้น เมื่อการเด็กไม่มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนะคะ

AAC ยิ่งเร็ว ยิ่งดี การพัฒนาการสื่อสารจะนำไปสู่ความพร้อมในการเรียนรู้ค่ะ เราจะเรียนเข้าใจก็ต่อเมื่อเราสามารถสื่อสารได้ค่ะ AAC คือ Early Intervention ที่สำคัญอย่างหนึ่งนะคะ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *